AKTUELLT - INTRESSEFÖRENINGEN - OLERSTÄKTEN - KAPELLET - 
TENNIS
 - VÄGFÖRENING - HISTORIA - LÄNKAR 

Sörfjärdens intresseförening

Tillbaka

Styrelse 2018-2019

Från vänster:

Anders Paulsson
Ulrika Danielsson
Bengt Holmberg
Camilla Fryckstedt
Ulla Britt Andersson
Inger Hasselberg

Klicka på bilden för större format

Ordförande
Ulrika Danielsson, 0703-145689
Kassör
Ulla-Britt Andersson 073-0342545
Ledamöter
Inger Hasselberg, sekreterare 070-7667186
Anders Paulsson 070-5560145
Camilla Fryckstedt 070-7401725
Suppleanter
Bengt Holmberg 070-8502806
Ellen Nathanson 0709-298314
Revisorer
Johan Hansing
Lena Pääjärvi
Revisorssuppleanter
Lisa Hasselberg
Gunnar Myrberg
Valberedning
Pelle Callermo
Jonas Frykman

Arkiv

Webbredaktör