Sörfjärden.se

Hem - PROJEKT - BÅTPLATSER - AVGIFTER - STYRELSEN - FÖRENINGSSTÄMMA - HISTORIA

SÖRFJÄRDENS FISKEHAMNSFÖRENING

Ett stort tack till alla som ställde upp på krattningen av gistvallarna. För många har detta blivit
en trevlig tradition vilket vi så klart är glada för.
Avslutningen med korv och dricka vid Anders Forsbergs sjöbod uppskattades så klart efteråt.
/Hamnföreningen

Bilder från krattning efter slåttern 7/8 2016

 


Webbredaktör