Sörfjärdens startsida

Sörfjärdens historia

Flygbilder 1928-ca 1968
Fotografier ur ett fågelperspektiv finns från 1800 talets sista årtionden. De är då tagna från varmluftballonger eller luftskepp med vanliga studiokameror. Under första världskriget börjar man fotografera militära mål från flygplan och särskilda kameror utvecklas. Dessa erfarenheter kommer från 1920-talet att utnyttjas för civila ändamål och flygfotografering används för vykort men även som underlag för kartor. Från 1970-talet försvinner denna typ av fotografering successivt och ersätts av bilder från satelliter och drönare.

Med dessa flygbilder över Gnarpsbaden/Sörfjärden vill jag berätta en kort nutidshistoria om byn. Ni får gärna lämna kommentarer och synpunkter till mig.
Pelle Hasselberg/per-erik@hasselberg.se

"Sörfjärdens storhetstid som industri- och bruksort varade åren 1672 – 1906. Det började med järnbruket och tackjärnstillverkningen från år 1672, som varade ända till år 1878, således över 200 år. Denna epok avlöstes av sågverket på Klasudden, som lades ner år 1906. Från Klasvikens hamn till masugnsområdet fanns från 1871 en hästdragen järnväg, där bl.a. malmen till bruket fraktades. Dessutom fanns fiske och jordbruk. De näringar, som bedrevs här, satte sin prägel på hela Sörfjärden och det mesta av livet kretsade kring dessa. Det bidrog även till ett näringsliv med åtminstone tre affärer (under sågverkstiden) och skolan m.m. som fanns här. Även festplatsen och campingen har sin givna plats i Sörfjärdens historia."
Läs mer om Sörfjärdens historia


Sågen