SÖRFJÄRDEN

AKTUELLT - INTRESSEFÖRENINGEN - OLERSTÄKTEN - HAMNFÖRENINGEN - KULTURKAPELLET - TENNIS - VÄGFÖRENING - HISTORIA - LÄNKAR

14 december 2022
Nyhetsbrev för december från Olerstäkten

Läs mer

30 oktober 2022
Medlemsinformation hösten 2022 från Sörfjärdens vägförening

Läs mer

26 september 2022
Nyhetsbrev för september från Olerstäkten

Läs mer

10 augusti 2022
Nyhetsbrev för augusti från Olerstäkten
Här hittar du också kontaktuppgifter till den nya styrelsen.
Läs mer

9 augusti 2022
Bekämpning av lupiner
På intresseföreningens årsmöte togs frågan om lupiner upp. Thomas Johnsson åtog sig då att skriva kortfattat om hur man enkelt bekämpar eller åtminstone håller nere bestånden av lupiner. Här följer hans råd:
Enklast sker detta genom att försiktigt klippa av blommorna med en sekatör eller större sax och lika försiktigt stoppa ner dessa i en sopsäck av plast. Denna kan sedan i förslutet skick lämnas till Homons återvinningsstation där det finns ett särskilt fack för förbränning av olika invasiva arter - där ju för övrigt även parkslide ingår. Genom denna enkla åtgärd förhindrar man inte bara vidare spridning utan minskar också successivt bestånden.
Mer information från Naturvårdsverket

7 augusti 2022
Protokoll från vägföreningens årsmöte 2022
Även tidigare årsmötesprotokoll finns på vår sida.
Läs mer

12 juli 2022
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
i Olerstäktens samfällighetsförening 31 juli 2022 kl. 10.00 i Kulturkapellet på Strandvägen.
Dagordning

12 juli 2022
Detta händer i Sörfjärden sommaren 2022
Samlingskalendarium för alla aktiviteter

26 juni 2022
Sörfjärdsmästerskapet 2022

19 juli på Sörfjärdens Golfklubb. Poängbogey, första starttid 08.30. Öppen för alla boende i Sörfjärden. Anmäl dig på Min Golf.
Frågor, ring golfklubben 0652-22170 eller Per Callermo, 0704-611162
VÄLKOMMEN!

22 juni 2022
Nyhetsbrev från Olerstäkten
Läs mer

18 juni 2022
Sommarens program i Kulturkapellet
Intressanta föreläsningar, spännande konserter och fängslande utställningar. Nu finns hela programmet för sommaren 2022 här.
Läs mer

13 juni 2022
Midsommarfirande på kolstybben
Intresseföreningen ordnar midsommar som vanligt. Vi hjälps åt att klä stången kl 11 och sen börjar dansen kl 15.
Läs hela sommarens program

10 juni 2022
Årsmöte i andelsföreningen Kulturkapellet 5/7 19.00
Välkomna!
Dagordning

27 maj 2022
Nu är arbetet med att rensa stranden från vresrosor igång
Intresseföreningens insats utgörs av ideellt arbete motsvarande 30 000 kronor. Varje arbetad timme värderas till 200 kronor, så om t.ex 50 personer arbetar 3 timmar var så har vi fått ihop vår insats. Allt arbete behöver inte utföras i år. I huvudsak handlar det om återställning efter grävandet, t.ex krattning. Det är också viktigt att man tar reda på alla smårester av buskarna och lägger i soporna så att inte nya rosor växer upp.
Här kan du redovisa dina arbetade timmar under första året. Vi sammanställer detta och skickar in till kommunen senast 1 september.
Tack för hjälpen!
Läs mer

5 maj 2022
Vägföreningen informerar
Arbetsdag den 27 maj, samling kl. 10 vid vårt förråd invid tennisbanorna. Årsmöte söndagen 24 juli kl. 11, plats Kulturkapellet. Eventuella motioner från medlemmar ska komma in till styrelsen senast den 30 maj.
Läs mer

6 april 2022
Bidrag beviljat från länsstyrelsen för borttagning av vresrosor på stranden
Sörfjärdens intresseförening deltar nu i ett projekt för att rensa stränderna från den invasiva arten vresrosor. Tilsammans med Nordanstigs kommun, campingen och AB Varpsand har vi fått bidrag och strandskyddsdispens från länsstyrelsen.
Läs mer

7 februari 2022
Tennisklubbens aktiviteter 2022
Tennisklubben erbjuder spel på förstklassig anläggning under hela sommaren.
Läs mer

15 december 2021
Nyhetsbrev från Olerstäktens samfällighetsförening
Läs mer

28 september 2021
Riktlinjer för byggnader och bryggor på hamnföreningens mark
Sörfjärdens fiskehamnsförening upplåter mark för byggnader och bryggor. Byggnaderna är kulturskyddade och får inte ändras eller förvanskas. Gistvallarna i anslutning till respektive sjöbod får disponeras av ägaren för skötsel av fiskeredskap samt för vinteruppläggning av egen båt. Parkering på gistvallarna är inte tillåtet.
Läs hela dokumentet


Arkiverade nyheter


Webbredaktör