AKTUELLT - INTRESSEFÖRENINGEN - OLERSTÄKTEN - KAPELLET - 
TENNIS
 - VÄGFÖRENING - HISTORIA - LÄNKAR 

Sörfjärdens intresseförening

SjöbodarSommarens program
Vi inleder sommaren med traditionellt midsommarfirande 24/6 kl 15, alla kan hjälpa till att klä stången kl 11.
7/7 kl 17 städar vi stranden. 9/7 firar vi lite försenat 75 år med utställning i Kulturkapellet och en stor utomhuskonsert, 10/7 har vi årsmöte kl 10. 20/7 blir det grindloppis med start kl 13.
Läs hela programmet

Strandrensning
Vi deltar nu i ett projekt för att rensa stränderna från den invasiva arten vresrosor. Tilsammans med Nordanstigs kommun, campingen och AB Varpsand har vi fått bidrag och strandskyddsdispens från länsstyrelsen. Arbetet beräknas komma igång under maj.
Läs mer

Intresseföreningen ordnar olika aktiviteter under sommaren. Midsommarfirande, strandstädning, grindloppis, lådbilsrally m.m. Föreningen ansvarar för den gemensamma webbplatsen sorfjarden.se
Alla som äger, arrenderar eller varaktigt bebor fastighet i Sörfjärden kan bli medlemmar i intresseföreningen.
Medlemsavgift: 100 kr/hushåll och år.
Plusgirokonto 129808-2
Enklast blir du medlem genom att betala in avgiften och mejla adress(er) till sorfjardens.intresseforening@gmail.com
Vi behöver både hemadress och sörfjärdsadress om du är fritidsboende!

Styrelse 2021-2022

Ordförande
Ulrika Danielsson, 070-3145689
Kassör
Ulla-Britt Andersson 073-0342545
Ledamöter
Inger Hasselberg sekreterare 070-7667186
Ann Torstensson
Ingela Johansson 0766-452972
Suppleanter
Bengt Holmberg 070-8502806
Anders Paulsson 070-5560145

Revisor
Gunnar Myrberg
Revisorssuppleanter
Lisa Hasselberg
Katarina Häger
Valberedning
Pelle Callermo
Jonas Frykman
Arkiv

Webbredaktör