AKTUELLT - INTRESSEFÖRENINGEN - OLERSTÄKTEN - KAPELLET - 
TENNIS
 - VÄGFÖRENING - HISTORIA - LÄNKAR 

Sörfjärdens intresseförening

Program för sommaren 2020

Sörfjärdens Intresseförening höll årsmöte den 12 juli kl 10 vid Kulturkapellet.

Alla som äger eller arrenderar fastighet i Sörfjärden kan bli medlemmar i intresseföreningen.
Medlemsavgift: 100 kr/hushåll och år.
Plusgirokonto 129808-2
Enklast blir du medlem genom att betala in avgiften och mejla adress(er) till sorfjardens.intresseforening@gmail.com
Vi behöver både hemadress och sörfjärdsadress om du är fritidsboende!

Styrelse 2020-2021

Ordförande
Inger Hasselberg, 070-7667186
Kassör
Ulla-Britt Andersson 073-0342545
Ledamöter
Ulrika Danielsson, sekreterare 0703-145689
Anders Paulsson 070-5560145
Ingela Johansson
Suppleanter
Bengt Holmberg 070-8502806
Ann Torstensson
Revisor
Gunnar Myrberg
Revisorssuppleanter
Lisa Hasselberg
Katarina Häger
Valberedning
Pelle Callermo
Jonas Frykman
Arkiv

Webbredaktör