AKTUELLT - INTRESSEFÖRENINGEN - OLERSTÄKTEN - KAPELLET - 
TENNIS
 - VÄGFÖRENING - HISTORIA - LÄNKAR 

Sörfjärdens intresseförening

Föreningens syfte är att tillvarata och främja medlemmarnas intressen i deras
egenskap av boende vid Sörfjärden.
Alla som äger, arrenderar eller varaktigt bebor fastighet i Sörfjärden kan bli medlemmar.

På årsmötet söndag 9/7 2023 valdes styrelsen om.
Protokoll
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse

 

Vill du bli medlem i Sörfjärden Intresseförening?
Medlemsavgift: 100 kr/hushåll och år.
Plusgirokonto 129808-2
Enklast blir du medlem genom att betala in avgiften och mejla adress(er) till sorfjardens.intresseforening@gmail.com
Vi behöver både hemadress och sörfjärdsadress om du är fritidsboende!

Strandrensning
Vi deltar i ett projekt för att rensa stränderna från den invasiva arten vresrosor. Tilsammans med Nordanstigs kommun, campingen och AB Varpsand har vi fått bidrag och strandskyddsdispens från länsstyrelsen.
Läs mer

Intresseföreningen ordnar olika aktiviteter under sommaren. Midsommarfirande, strandstädning, grindloppis, lådbilsrally m.m. Föreningen ansvarar för den gemensamma webbplatsen sorfjarden.se
Alla som äger, arrenderar eller varaktigt bebor fastighet i Sörfjärden kan bli medlemmar i intresseföreningen.

Styrelse 2023-2024

Ordförande
Ulrika Danielsson, 070-3145689
Kassör
Ulla-Britt Andersson 073-0342545
Ledamöter
Inger Hasselberg sekreterare 070-7667186
Ann Torstensson
Ingela Johansson 0766-452972
Suppleanter
Bengt Holmberg 070-8502806
Anders Paulsson 070-5560145

Revisor
Ylva Hägglund
Revisorssuppleant
Lisa Hasselberg
Valberedning
Karin Hasselberg
Vakant


Webbredaktör