Sorfjarden.se

OLERSTÄKTENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll från årsstämma 2023

 

Nyhetsbrev september 2023
Nyhetsbrev juni 2023
Nyhetsbrev april 2023
Nyhetsbrev december 2022
Nyhetsbrev september 2022
Nyhetsbrev augusti 2022
Nyhetsbrev juni 2022
Nyhetsbrev april 2022

Protokoll från årsstämma 2022
Protokoll från årsstämma 2021 

Nyhetsbrev december 2021
Nyhetsbrev oktober 2021
Nyhetsbrev augusti 2021
Nyhetsbrev juni 2021

Arkiv

Olerstäktens Samfällighetsförening är en samfällighet som förvaltar fastigheten Nordanstig Gnarps Masugn 3:22. Medlemmar är ägare till fastigheterna Gnarps Masugn 3:25-105.
Enligt förrättning och anläggningsbeslut (Gnarps Masugn GA 3, 4 och 5) beslutat av Lantmäteriet 1994 skall samfälligheten förvalta VA-anläggningen, vägar, diken samt parkmark.

Enligt samfällighetens stadgar är verksamhetsåret 1/5 – 30/4. Föreningsstämma skall hållas under juli eller augusti och motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast under juni månad.

Orgnr 717900-5074

Ordningsregler
Detaljplan
Planbestämmelser

Arkiv

Nyhetsbrev 5 - december 2020
Nyhetsbrev 4 - augusti 2020
Protokoll från årsstämma 26 juli 2020
Nyhetsbrev 3 - juni 2020
Nyhetsbrev 2 - maj 2020
Nyhetsbrev 1 - januari 2020

Nyhetsbrev 4 - november 2019
Protokoll från årsstämma 21 juli 2019
Nyhetsbrev 2 - juni 2019
Nyhetsbrev 1 - april 2019

Nyhetsbrev 5 - november 2018
Nyhetsbrev 4 - oktober 2018
Nyhetsbrev 3 - augusti 2018

Protokoll från årsstämma 22 juli 2018

Nyhetsbrev 2 - juni 2018
Nyhetsbrev 1 - mars 2018

Nyhetsbrev 18 - oktober 2017
Nyhetsbrev 17 - juli 2017
Nyhetsbrev 15 - juni 2017
Nyhetsbrev 14 - april 2017

Protokoll från årsmöte 2017
Kallelse till årsmöte 2017
Årsredovisning
Ekonomisk redovisning

Nyhetsbrev 13 oktober 2016
Nyhetsbrev 12 september 2016
Nyhetsbrev 11 augusti 2016
Nyhetsbrev 10 juli 2016
Nyhetsbrev 9 juni 2016
Nyhetsbrev 8 juni 2016
Nyhetsbrev 7 april 2016
Nyhetsbrev 6 november 2015
Nyhetsbrev 5 augusti 2015
Nyhetsbrev 4 20 maj 2015
Nyhetsbrev 3 mars 2015
Nyhetsbrev 2 februari 2015
Nyhetsbrev 1 december 2014

Protokoll från årsmöte 2016

Protokoll från årsmöte 14 juli 2013

Protokoll från årsmöte 14 juli 2012

2010-08-09
Kallelse till arbetsdag 28/8 2010 kl 10

2009-06-14
Kallelse till arbetsdag 29/8 2009 kl 10

2009-06-14
Kallelse till årsstämma lördag den 18 juli 2009 kl. 15.00

2009-01-10
Information om läget i VA-frågan för Olerstäktens del

Webbredaktör Inger Hasselberg