Sorfjarden.se

OLERSTÄKTENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Nyhetsbrev 5 - december 2020
Nyhetsbrev 4 - augusti 2020
Protokoll från årsstämma 26 juli 2020
Nyhetsbrev 3 - juni 2020
Nyhetsbrev 2 - maj 2020
Nyhetsbrev 1 - januari 2020

Arkiv

Olerstäktens Samfällighetsförening är en samfällighet som förvaltar fastigheten Nordanstig Gnarps Masugn 3:22. Medlemmar är ägare till fastigheterna Gnarps Masugn 3:25-105.
Enligt förrättning och anläggningsbeslut (Gnarps Masugn GA 3, 4 och 5) beslutat av Lantmäteriet 1994 skall samfälligheten förvalta VA-anläggningen, vägar, diken samt parkmark.

Enligt samfällighetens stadgar är verksamhetsåret 1/5 – 30/4. Föreningsstämma skall hållas under juli eller augusti och motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast under juni månad.

Orgnr 717900-5074

Styrelse 2020-2021

Ordningsregler
Detaljplan
Planbestämmelser

Arkiv

Nyhetsbrev 4 - november 2019
Protokoll från årsstämma 21 juli 2019
Nyhetsbrev 2 - juni 2019
Nyhetsbrev 1 - april 2019

Nyhetsbrev 5 - november 2018
Nyhetsbrev 4 - oktober 2018
Nyhetsbrev 3 - augusti 2018

Protokoll från årsstämma 22 juli 2018

Nyhetsbrev 2 - juni 2018
Nyhetsbrev 1 - mars 2018

Nyhetsbrev 18 - oktober 2017
Nyhetsbrev 17 - juli 2017
Nyhetsbrev 15 - juni 2017
Nyhetsbrev 14 - april 2017

Protokoll från årsmöte 2017
Kallelse till årsmöte 2017
Årsredovisning
Ekonomisk redovisning

Nyhetsbrev 13 oktober 2016
Nyhetsbrev 12 september 2016
Nyhetsbrev 11 augusti 2016
Nyhetsbrev 10 juli 2016
Nyhetsbrev 9 juni 2016
Nyhetsbrev 8 juni 2016
Nyhetsbrev 7 april 2016
Nyhetsbrev 6 november 2015
Nyhetsbrev 5 augusti 2015
Nyhetsbrev 4 20 maj 2015
Nyhetsbrev 3 mars 2015
Nyhetsbrev 2 februari 2015
Nyhetsbrev 1 december 2014

Protokoll från årsmöte 2016

Protokoll från årsmöte 14 juli 2013

Protokoll från årsmöte 14 juli 2012

2010-08-09
Kallelse till arbetsdag 28/8 2010 kl 10

2009-06-14
Kallelse till arbetsdag 29/8 2009 kl 10

2009-06-14
Kallelse till årsstämma lördag den 18 juli 2009 kl. 15.00

2009-01-10
Information om läget i VA-frågan för Olerstäktens del

Webbredaktör Inger Hasselberg