Sörfjärdens startsida

Information från Sörfjärdens vägförening

Välkommen till Sörfjärdens vägförenings årsmöte lördag 17 juli 2021, kl. 11:00, Kulturkapellet.
Dagordning

Verksamhetsberättelse (uppdaterad version)
Anslutningsavgift
Andelstal

Verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att delas ut vid årsmötet samt finns för påseende hos ordförande RenĂ©e Holmberg, Vassbäcksvägen 7, Sörfjärden.

Viktig information

Vi önskar att alla medlemmar skickar sina mejladresser till föreningen: sorfjardensvagforeninggmail.com. På så sätt kan vi enklare nå ut till alla med information, inbetalningsavier m.m.
"Snöpinnar" finns att hämta utanför förrådet (vid tennisbanan) för den som vill märka ut sin infart eller liknande inför vintern.

Styrelse för Sörfjärdens Vägförening 2019-2020

Renee Holmberg, ordförande
renee@hudik.se
076-279 56 66
Marianne Omne Pontén, sekreterare
marompo@gmail.com
070-214 64 36
Kristina Danielsson-Bladin
kristinabladin@gmail.com
070-327 71 76
Per Callermo, ekonomiansvarig
pelle@callermo.se

070-461 11 62
Mats Hägglund, styrelseledamot
mats.hagglund@bau.se
070-797 84 54
Lennart Nilsson, suppleant
lennart.nilsson@bahnhof.se
070-237 82 50
Pelle Simonsson  
Revisorer
Petter Ulander
Per Swedenström
 
Valberedning  
Lotta Jönsson
Jan Smedberg
 
   

Vägföreningen har två arbetsdagar/år då vi medlemmar tillsammans jobbar några timmar med de vår- och höst uppgifter som krävs. Dessa dagar lägger vi ut och tar in farthindren samt gör diverse enklare arbetsuppgifter på och runt vägområdet.

Protokoll från tidigare möten


Vad gör en vägförening?

Sörfjärdens Vägförening är en samfällighet bestående av medlemmar, som är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom. För föreningen skall finnas en styrelse.
Verksamhetsåret är 1 maj tom 30 april. En gång om året hålls en föreningsstämma (senast augusti månads utgång), då samtliga medlemmar är välkomna. Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Sådan motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad.

Årsavgiften fastställs på årsmötet. Varje fastighet har tilldelats ett andelstal. (De flesta i Sörfjärden har 1000 tonkilometer.)
Årsavgiften har de senaste åren varit 1 krona per tonkilometer, så för de flesta innebär det en avgift på 1000 kr per år.
Avgiften betalas med inbetalningskort till Sörfjärdens vägförening, Bankgiro 951-1262.
Det är lantmäteriet, som har åsatt ett andelstal per fastighet. Styrelsen för samfällighetsföreningen får besluta om ändring av andelstal i vissa fall.

Vi förvaltar gemensamt enskild väg enligt förättning genomförd år 2003 av lantmäteriet i Gävleborgs län. Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som bestämts vid vägförättningen.

Vägar som ingår enligt karta:

Strandvägen med stickväg, Skärkarlsvägen, Klasviksvägen, Gistvallsvägen, Notvarpsvägen, Vassbäcksvägen, Östbergsvägen samt vissa stickvägar.
Dessutom ingår fyra parkeringsplatser i förvaltningen.
Till vägarna hör vägbana och de områden som behövs för vägarnas bibehållande och skötsel såsom vägdike, vägslänt, trummor, mötes- och vändplatser.

Sörfjärdens Vägförening (Gnarps Masugn GA:1)
Org.nr 717910-2244

Arkiv

Stadgar för Sörfjärdens Vägförening

Protokoll från årsmöte 2020

Protokoll från årsmöte 2019

Protokoll från årsmöte 2018

Protokoll från årsmöte 2017

Protokoll från årsmöte 2016

Protokoll från årsmöte 2014

Protokoll från årsmöte 2012

Protokoll från årsmöte 2011

Protokoll från årsmöte 2008

Protokoll från årsmöte 2007

Protokoll från årsmöte 2006

 
Webbredaktör Inger Hasselberg