Sörfjärdens historia

”Sörfjärdens storhetstid som industri- och bruksort varade åren 1672 – 1906. Det började med järnbruket och tackjärnstillverkningen från år 1672, som varade ända till år 1878, således över 200 år. Denna epok avlöstes av sågverket på Klasudden, som lades ner år 1906. Från Klasvikens hamn till masugnsområdet fanns från 1871 en hästdragen järnväg, där bl.a. malmen till bruket fraktades. Dessutom fanns fiske och jordbruk. De näringar, som bedrevs här, satte sin prägel på hela Sörfjärden och det mesta av livet kretsade kring dessa. Det bidrog även till ett näringsliv med åtminstone tre affärer (under sågverkstiden) och skolan m.m. som fanns här. Även festplatsen och campingen har sin givna plats i Sörfjärdens historia.”
Läs mer om Sörfjärdens historia

Exif_JPEG_PICTURE
Flygbilder över Gnarpsbaden/Sörfjärden 1928-1968