Kulturkapellet Sörfjärden

Andelsföreningen Kulturkapellet Sörfjärden har som målsättning att bevara kapellet som mötesplats för kulturell och social verksamhet. Inträde i föreningen beviljas enskilda och organisationer, som stödjer denna målsättning och köper minst en andel.

Du går med i föreningen genom att köpa (minst) en andel à 500 kronor. Andelsägandet är personligt. Sätt in pengarna på bankgiro 463-4168 eller swisha till 1232906311, och se till att avsändare framgår. Säkrast är att mejla kassören David Berjlund och meddela alla adressuppgifter, david.berjlund@gmail.com

Kom gärna med idéer om hur kulturkapellet kan användas!
Vill du hjälpa till med något kan du höra av dig till Helena Arbman, helena.arbman@gmail.com

Välkommen som medlem – det är ett stöd för kulturkapellet.
Den som är medlem får också lägre priser vid hyra av kulturkapellets lokaler.

Om du vill hyra kapellet kontakta också David Berjlund, david.berjlund@gmail.com

Styrelse

Ordförande: Helena Arbman
Sekreterare: Karin Bexelius
Kassör: David Berjlund
Ledamöter:
Inger Hasselberg, Lena Pääjärvi, Christian Bygren
Suppleanter:
Maria Ulander, Britt Uddegård
Revisorer: Lars Brager, Staffan Lindvall
Ersättare: Lotta Jönsson, Åke Myrberg
Valberedning: Karin Hasselberg och Anna Hansen

Dokument

Program 2023

Program 2022

Program 2021

Program 2020

Program 2019

Program 2018

Program 2017