SÖRFJÄRDENS INTRESSEFÖRENING

Föreningens syfte är att tillvarata och främja medlemmarnas intressen i deras
egenskap av boende vid Sörfjärden.
Alla som äger, arrenderar eller varaktigt bebor fastighet i Sörfjärden kan bli medlemmar.

På årsmötet söndag 9/7 2023 valdes styrelsen om.

Protokoll
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse

Vill du bli medlem i Sörfjärden Intresseförening?
Medlemsavgift: 100 kr/hushåll och år.
Plusgirokonto 129808-2
Enklast blir du medlem genom att betala in avgiften och mejla adress(er) till sorfjardens.intresseforening@gmail.com
Vi behöver både hemadress och sörfjärdsadress om du är fritidsboende!

Strandrensning
Vi deltar i ett projekt för att rensa stränderna från den invasiva arten vresrosor. Tilsammans med Nordanstigs kommun, campingen och AB Varpsand har vi fått bidrag och strandskyddsdispens från länsstyrelsen.
Läs mer: Vresrosor

Intresseföreningen ordnar olika aktiviteter under sommaren. Midsommarfirande, strandstädning, grindloppis, lådbilsrally m.m. Föreningen ansvarar för den gemensamma webbplatsen sorfjarden.se
Alla som äger, arrenderar eller varaktigt bebor fastighet i Sörfjärden kan bli medlemmar i intresseföreningen.

Styrelse 2023-2024

Ordförande
Ulrika Danielsson, 070-3145689
Kassör
Ulla-Britt Andersson 073-0342545
Ledamöter
Inger Hasselberg sekreterare 070-7667186
Ann Torstensson
Ingela Johansson 0766-452972
Suppleanter
Bengt Holmberg 070-8502806
Anders Paulsson 070-5560145

Revisor
Ylva Hägglund
Revisorssuppleant
Lisa Hasselberg
Valberedning
Vakant

Arkiverade protokoll

Webbredaktör